Tổng Công ty Thái Sơn (THAISON GROUP) là doanh nghiệp Nhà nuớc thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con .

Tổng Công ty Thái Sơn có hơn 20 đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty cổ phần và công ty liên doanh với nước ngoài, hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực chủ yếu: Đầu tư kinh doanh Bất động sản; Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ; Thương mại – Xuất nhập khẩu; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Đào tạo nghề.

Được thành lập năm 1991, trải qua chặng đường xây dựng và phát triển, Thaison Group liên tục đạt được các thành tựu quan trọng, các chỉ tiêu tăng trưởng ổn định và vững chắc, cơ cấu tổ chức ngày càng được củng cố và hoàn thiện, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. Tổng Công ty Thái Sơn không những trở thành một doanh nghiệp mạnh của Bộ Quốc phòng mà còn khẳng định vị thế và thương hiệu trong toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, sư mệnh và mục tiêu của Thaison Group là thực hiện thành công chiến lược phát triển Thaison Group, xây dựng Thaison Group trở thành một tập đoàn vững mạnh của Việt Nam. 


Trên lộ trình đi lên Tập đoàn, Thaison Group sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động trong cả nước và quốc tế, đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển các lĩnh vực thế mạnh của Tổng Công ty. Các lĩnh vực mũi nhọn mà Thaison Group chú trọng là kinh doanh bất động sản, xây dựng, chuyển giao công nghệ, thương mại và kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh đó,các lĩnh vực nền tảng của Thaison Group đào tạo nghề, sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư tài chính,… sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển để phát huy được tối đa tiềm năng và thu lợi nhuận.

Với niềm tin, khát vọng chinh phục và hướng đi đúng đắn cùng với nền tảng vững chắc về tài chính, với đội ngũ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm quản lý, tâm huyết, Thaison Group tin tưởng vào sự thành công ở phía trước, đồng thời mong muốn mở rộng sự hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để cùng chia sẻ cơ hội đầu tư và cùng chung vai góp sức vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước.